Nowości  Satelity    
 


SztuczneSatelity.pl > Satelity telekomunikacyjne

Satelity telekomunikacyjne

Satelity telekomunikacyjne umożliwiają teletransmisję sygnałów radiowych, telewizyjnych oraz danych.

Satelity telekomunikacyjne znajdują się najczęściej na orbitach geostacjonarnych (GEO), dzięki czemu dla obserwatorów na Ziemi "wiszą" one w tym samym miejscu na niebie.

Satelity telekomunikacyjne umożliwiają transmisję sygnałów takich jak:

Wykorzystywane obecnie satelity telekomunikacyjne są aktywne - tzn. wykorzystują umieszczone na pokładzie transpondery, które odbierają sygnał z Ziemi a następnie wzmacniają go i za pomocą anten kierunkowych retransmitują go z powrotem na określony obszar Ziemi. Pierwszym aktywnym satelitą telekomunikacyjnym był Telstar 1.

Typowe aktywne satelity telekomunikacyjne składają się z:

  • platformy kosmicznej (tj. konstrukcja mechaniczna, systemy telemetryczne i napędowe, system zasilania oraz system kontroli termicznej)
  • aparatury telekomunikacyjnej (tj. przekaźnik satelitarny, system antenowy).

Ich przekaźniki satelitarne służące retransmisji sygnałów nadawanych z Ziemi podzielić można na dwa typy:

  • przeźroczyste (bierne) - służą do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych,
  • regeneracyjne (aktywne) - transmitują sygnał cyfrowy a oprócz tego pełnią funkcje regeneratora, koncentratora, komutatora oraz routera.

Jednakże na samym początki rozwoju tej kategorii satelitów eksperymentowano także z biernymi satelitami telekomunikacyjnymi, czyli takimi które odbijały sobą sygnał wysłany z Ziemi (nie wzmacniały go i nie retransmitowały). Stanowiły one duże balony umieszczone w kosmosie (satelity Echo).

Dzięki temu, że z czasem rosła moc transponderów sygnał satelitarny mógł zostać odbierany nie tylko przez wyposażone w duże anteny wyspecjalizowane stacje, ale także konsumenci. Możliwe stało się powstanie usług masowych jak telewizja satelitarna, radio satelitarne, telefonia satelitarna czy Internet satelitarny).

SztuczneSatelity.pl na serwisach społecznościowych: